ΕΣΤΙΕΣ
ΕΣΤΙΕΣ

ΕΣΤΙΕΣ Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

Υποκατηγορίες

  • ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ

    ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

  • ΕΣΤΙΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ
    ΕΣΤΙΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ Οι Επαγωγικές εστίες θερμαίνουν ένα μαγειρικό σκεύος με ηλεκτρική επαγωγή, αντί της θερμικής αγωγιμότητας που χρησιμοποιείται στις ηλεκτρικές εστίες και για το μαγείρεμα σε φωτιά. Για σχεδόν όλα τα μοντέλα των επαγωγικών εστιών, το μαγειρικό σκεύος πρέπει να είναι κατασκευασμένο ή να περιέχει σημαντικές ποσότητες από ένα σιδηρομαγνητικό μέταλλο, όπως χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα. Τα σκεύη και δοχεία από χαλκό, γυαλί και αλουμίνιο μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα δίσκο διασύνδεσης από σιδηρομαγνητικό υλικό, ο οποίος λειτουργεί σαν μια συμβατική εστία.Σε μία κουζίνα επαγωγής, κάτω από το δοχείο μαγειρέματος βρίσκεται ένα πηνίο από σύρμα χαλκού, μέσα από το πηνίο διέρχεται εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. Το προκύπτον ταλαντούμενο μαγνητικό πεδίο επάγει μια μαγνητική ροή, το σιδηρούχο σκεύος δρα όπως η δευτερεύουσα περιέλιξη ενός μετασχηματιστή. Ο στροβιλισμός του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση του μαγειρικού σκεύους, το θερμαίνει.
  • ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
    ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ